Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 42
Năm 2022 : 2.874
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHO TRẺ ĐI HỌC TRỜ LẠI CỦA TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANG

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT ngày 26/01/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lợi về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi;

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, qua khảo sát tình hình chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, Trường Mầm non Vàng Anh xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng kế hoạch dạy học đã xây dựng của đơn vị; thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong trường học; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.

II. THỰC TRẠNG

1. Tình hình đội ngũ CB-GV-NV

Năm học 2021-2022, Trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là: 25/24 nữ. Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 03

- Giáo viên: 20

- Nhân viên: 02

2. Tổng số nhóm, lớp/ trẻ: 10 lớp/264 trẻ. Chia ra:

- Nhóm trẻ: 01 lớp/18 trẻ.

- Lớp mầm: 01 lớp/25trẻ.

- Lớp chồi: 03 lớp/75 trẻ.

- Lớp lá: 05 lớp/146 trẻ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất trường, lớp; tiến hành sửa chữa, vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên nhà trường, lớp học; thông tin cho cha mẹ trẻ được biết về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại của nhà trường.

- Xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại đơn vị khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện kiểm tra, thẩm định.

2. Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp

Từ ngày 07/02 đến 12/02/2022: Trường tập trung cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tổ chức kiểm tra, rà soát, sắp xếp, bố trí các phương án đón học sinh trở lại trường; triển khai kế hoạch học tập trung, kế hoạch phòng chống dịch.

2.1. Tuần thứ nhất (từ ngày 28/02 đến 04/3/2022): Tập trung trẻ mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá)

Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá) đến trường học 01 buổi/ngày (chia lớp ra thành các nhóm nhỏ để hoạt động). Cụ thể.

- Hướng dẫn trẻ một số nề nếp thói quen như: Lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, dạy và đọc cho trẻ nghe một số bài thơ lễ giáo, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, bảo vệ và giữ vệ sinh cá nhân.

- Nhận biết các ký hiệu một số đồ dùng cá nhân của trẻ như ca uống nước, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt và một số đồ dùng phục vụ học tập như sổ bé ngoan, vở tập toán, tập tạo hình, hộp sáp màu, hộp đất nặn…

- Rèn lễ giáo cho trẻ như biết chào hỏi cô khi đến lớp và khi ra về, trẻ có thói quen giữ vệ sinh không vứt rác bừa bãi, dạy trẻ có thói quen, cảm ơn, xin lỗi, nhận đồ vật bằng hai tay….

2.2. Tuần thứ hai (từ ngày 07/3 đến 11/3/2022): Tập trung trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi (lớp Mầm, Chồi, Lá)

Tiếp tục tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi (lớp Mầm), mẫu giáo 4 tuổi (lớp Chồi) đến trường học 01 buổi/ngày (chia lớp ra thành các nhóm nhỏ để hoạt động). Cụ thể.

- Đối với lớp Mầm, Chồi

+ Hướng dẫn trẻ một số nề nếp thói quen như: Lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, rèn cho trẻ nhận biết đồ dùng của mình, của bạn và cất đúng nơi quy định, rèn cho trẻ có kỹ năng giữ gìn đồ chơi và dọn dẹp đồ chơi đúng nơi quy định,

+ Nhận biết các ký hiệu đồ dùng của cá nhân trẻ như ca uống nước, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng…

 + Rèn lễ giáo cho trẻ như giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi cô khi đến lớp và khi ra về;  dạy trẻ có thói quen, cảm ơn, xin lỗi, nhận đồ vật bằng hai tay, rèn cho trẻ có thói quen trả lời dạ thưa khi người lớn hỏi.

 - Đối với lớp Lá: Cho trẻ làm quen kiến thức mới; ôn luyện kiến thức cũ.

2.3. Tuần thứ ba (từ ngày 14/3 đến 18/3/2022) trở đi: Tập trung trẻ nhà trẻ, mẫu giáo

Tổ chức cho tất cả trẻ em ở các độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đến trường học 01 buổi/ngày: Cho trẻ làm quen kiến thức mới; ôn luyện kiến thức cũ.

IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC

1. Những Quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

1.1. Trước khi học sinh đến trường

- Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại đơn vị.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác y tế trường học cho trẻ, cha mẹ trẻ, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thông qua hệ thống sổ tay phòng, chống COVID-19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

- Yêu cầu trẻ, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

- Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.

1.2. Khi học sinh đến trường

- Bảo đảm trẻ được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ trẻ/người đưa trẻ không vào trong khuôn viên nhà trường).

- Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, sau mỗi lần đưa đón theo quy định, bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.

- Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chổng dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

- Nhà trường /Ban Chỉ đạo/ Tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

1.3. Khi học sinh kết thúc buổi học

- Đảm bảo trẻ em, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà.

- Bảo đảm trẻ được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ trẻ/ người thân/ người đón trẻ không vào trong khuôn viên nhà trường).

2. Phương án kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại trường

2.1. Trước khi tổ chức lại hoạt động giáo dục trực tiếp

- Xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đơn vị phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A phun và khử khuẩn trong và ngoài lớp học.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn Covid của nhà trường, bộ phận thường trực về công tác y tế trường học;

- Cử cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách y tế trường học tham gia tập huấn ứng phó, xử lý tình huống khi có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh Covid-19 tại trường do Trung tâm Y tế cấp huyện tập huấn.

- Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định (nơi rửa tay, nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch, thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế…). Cung cấp nước uống an toàn, ly uống nước riêng… cho học sinh.

- Tăng cường các biện pháp thông khí cho phòng học, phòng làm việc.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định. Trang bị cơ số sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên:

+ Que lấy mẫu cán mềm, cán cứng vô trùng.

+ Sinh phẩm test nhanh.

+ Giá để bệnh phẩm.

+ Giấy thấm.

+ Quần áo bảo hộ y tế.

+ Kính chắn giọt bắn.

+ Găng tay loại không bọt.

+ Khẩu trang y tế chuyên dụng (loại N95).

+ Bút ghi.

+ Cồn 70 độ; nước sát khuẩn y tế (Resep).

+ Túi đựng rác thải lây nhiễm (màu vàng có dây thắt).

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học… theo đúng hướng dẫn của ngành y tế;

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh học sinh và học sinh trước khi trở lại hoạt động.

- Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động thường xuyên tự theo dõi sức khoẻ tại nhà; trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, khó thở…) thì không đến trường và thông báo ngay cho nhà trường và y tế địa phương nơi cư trú.

2.2. Khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp

- Yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón học sinh không vào trong khuôn viên trường học khi đưa đón học sinh.

- Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, cho học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn trước khi vào lớp. Người có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, khó thở…) hoặc có yếu tố dịch tễ nguy cơ thì không được vào trường, vào lớp.

- Theo dõi, ghi nhận kịp thời học sinh vắng mặt và lý do để xử lý nếu có liên quan đến dịch bệnh.

- Phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, khó thở…) để thực hiện quy trình xử lý.

- Đảm bảo các yêu cầu về giãn cách trong phòng học, phòng làm việc; hạn chế những hoạt động có giao tiếp gần trong lớp học; hạn chế tối đa việc giao tiếp giữa các lớp trong cùng khối/tầng, giữa các khối/tầng; sắp xếp lệch giờ hoạt động ngoài trời, lệch giờ ra về của các khối lớp.

- Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang (trừ khi ăn, uống), thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn, đặc biệt trước khi vào lớp (đầu giờ học, sau giờ giải lao) và khi tan lớp.

- Tăng cường thông khí cho phòng học, phòng làm việc (ưu tiên việc mở cửa phòng để thông khí tự nhiên).

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn (lau chùi) những bề mặt thường xuyên tiếp xúc (theo hướng dẫn của ngành Y tế).

- Kiểm tra và bổ sung kịp thời phương tiện vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên 03 ngày/lần và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

2.3. Các biện pháp khác

- Tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đối với người đến liên hệ công việc trước khi vào trường.

- Đối với người đến liên hệ công việc cần quy định rõ ràng phạm vi di chuyển bên trong khuôn viên trường học.

3. Quy trình phát hiện và xử lý trường hợp mắc Covid-19 tại trường

3.1. Trường hợp phát hiện người nghi mắc Covid-19 tại trường

Khi phát hiện người bệnh có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây: Sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đua người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp thì khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của trường.

- Di chuyển người nghi ngờ mắc bệnh theo lối di đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời.

- Nếu người nghi ngờ mắc bệnh là học sinh, nhà trường thông báo ngay cho phụ huynh, người giám hộ để phối hợp xử lý.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19.

3.2. Trường hợp phát hiện người nhiễm Covid-19 tại trường

3.2.1. Đối với học sinh

Bước 1:

- Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid-19 của nhà trường và phụ huynh học sinh.

- Tiếp tục cách ly tạm thời F0.

- Thông báo ngay đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A địa phương nơi nhà trường trú đóng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của nhà trường tổ chức cách ly tạm thời F0.

Bước 2:

- Đánh giá tình trạng sức khoẻ của F0: Thực hiện theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A nơi trường hoạt động.

Bước 3:

- Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho người tiếp xúc gần (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 03 người). Việc xác định F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19.

- Các lớp học khác hoạt động bình thường.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A nơi trường hoạt động.

Bước 4:

- Theo dõi người tiếp xúc gần (F1).

+ Đối với trường hợp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7; khai báo sức khoẻ mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

+ Đối với trường hợp tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 thì cách ly tại nhà 7 ngày: thực hiện 02 lần lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0.

+ Đối với trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì cách ly tại nhà 14 ngày: thực hiện 03 lần lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A nơi trường hoạt động.

3.2.2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Bước 1, bước 2: Thực hiện như quy trình xử lý đối với học sinh nhiễm Covid-19

Bước 3:

- Tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ dinh khử khuẩn, xét nghiệm cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 03 người). Việc xác định F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A nơi trường hoạt động.

Bước 4: Thực hiện như quy trình xử lý đối với học sinh nhiễm Covdi-19.

3.3. Trường hợp phát hiện người nhiễm Covid-19 tại nhà

3.3.1. Đối với học sinh

Khi nhận thông tin từ gia đình, nhà trường thực hiện quy tình từ Bước 3 của mục 3.2.1.

2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Khi nhận được thông tin, nhà trường thực hiện quy tình từ Bước 3 của mục 3.2.2.

Dựa trên hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid của nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A đánh giá tình hình thực tế để quyết định thu hẹp hoặc mở rộng quy mô xét nghiệm tầm soát trong đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất trường, lớp để sửa chữa, hoàn thiện; đồng thời thực hiện khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáoviên và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19, F1, F2 tại đơn vị trình BCĐ phòng, chống Covid19 cấp huyện phê duyệt.

- Kiện toàn củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Tổ an toàn COVID trong trường học.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng A triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

- Kịp thời thông tin cho cha mẹ học sinh được biết về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại của nhà trường để có kế hoạch phối hợp thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, hệ thống nước sạch, thùng đựng chất thải y tế…); bố trí lối đi, phân luồng học sinh khi vào trường và khi tan trường.

- Khi có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, khẩn trương phối hợp với Trạm y tế xã Vĩnh Hưng A triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch; đồng thời, thông tin, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại trường Mầm non Vàng Anh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan