Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 42
Năm 2022 : 2.874
 • Đào Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng Tổ Mầm Chồi
  • Điện thoại:
   0944.093.322
  • Email:
   Daohuong680@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm 2010 tính đến thời điểm hiện tại công tác được 8 năm. Hàng năm cô điều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2016-2017 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2017-2018 là tổ trưởng tổ chuyên môn tổ mầm chồi.

 • La Thị Kim Riêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ Lá
  • Điện thoại:
   01692.212.050
  • Email:
   Lakimrieng89@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm 2010, công tác đến nay được 8 năm. Hàng năm cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2013-2014 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hiện nay cô là tổ trưởng tổ chuyên môn tổ Lá.

 • Hồ Băng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949.231.404
  • Email:
   Hobangtam9999@gmail.com
 • Hứa Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01639.827.266
  • Email:
   Huathimaianh94@gmail.com
 • Phạm Thị Thúy Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01292.966.126
  • Email:
   Phamthithuyduybl@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695.156.227
  • Email:
   Nguyenthuong445@gmail.com
 • Trần Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949.250.910
  • Email:
   Huyentrangmamnon438@gmail.com
 • Đặng Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944.993.560
  • Email:
   Dangthuykieumh@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01647.338.412
  • Email:
   Huynhthitham949@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0944.271.393
 • Trương Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01239.695.306
  • Email:
   truongmydien1992@gmail.com
 • Huỳnh Kim Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915.451.701